Menu Zavřeno

Provozovatel internetového portálu–prodávající:

František Hájek, Bezručova 3257/41a, 747 41 Kravaře, IČ: 07055587, e-mail: profibaby@profibaby.cz

zapsaná v Živnostenském rejstříku 
tel.: +420 607 989 301
e-mail: profibaby@profibaby.cz

(dále též „prodávající“)

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též „obchodní podmínky“) obchodní společnosti František Hájek, Bezručova 3257/41a, 747 41 Kravaře, IČ: 07055587, e-mail: profibaby@profibaby.cz , zapsaná v Živnostenském rejstříku (dále též prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále též smlouva“ nebo „kupní smlouva“) uzavřenou mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále též kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.profibaby.cz(dále též webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále též webové rozhraní obchodu“).

2) Registrace

Na základě registrace kupujícího na webové stránce prodávajícího a po zadání uživatelského jména a hesla na webové stránce prodávajícího, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále též uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky zboží z nabídky prodávajícího.

Prohlašujeme, že data, osobní údaje, které kupující uvedl při registraci na webové stránce prodávajícího, slouží pouze pro účely identifikace při nákupu realizaci objednávky a pro účely vedení uživatelského účtu. Osobní údaje údaje budou zpracovány v souladu s Podmínkami ochrany osobních údajů.

Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem

Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Potvrzením registrace souhlasím se zasíláním nabídkových e-mailů z internetového obchodu firmy www.profibaby.cz v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti.“

3) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Způsob objednání je možný telefonicky nebo elektronicky

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním závazným uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou kupujícímu zasílány také současně s potvrzením jeho objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo

se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží.

V případě, že některá z výše uvedených tato situací nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět způsobem, kterým kupní cenu prodávajícímu uhradil na jeho účet, k uzavření kupní smlouvy nedojde.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, neprodleně kontaktuje kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět způsobem, kterým kupní cenu prodávajícímu uhradil.

V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět způsobem, kterým kupní cenu prodávajícímu uhradil.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4) Platba objednávky

Kupní cenu objednaného zboží zaplatí kupující prodávajícímu a to:

bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího; zboží bude v takovém případě expedováno po připsání kupní ceny na bankovní účet prodávajícího;

hotově na dobírku;

platba kartou.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající je povinen dle z. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů vystavit kupujícímu fakturu. Kupující výslovně souhlasí s tím, že mu prodávající zašle takovou fakturu na elektronickou adresu kupujícího.

5) Dodání zboží a možnosti převzetí objednaného zboží

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků, o tomto rozhoduje prodávající. Poštovné v takovém případě zůstává beze změny. Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Termín dodání je pouze orientační a bude potvrzen po připsání platby na náš účet

1. Osobní vyzvednutí

Osobní vyzvednutí zboží zatím nelze.

2. Doručení přepravní službou

Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Bližší informace o cenách dopravy jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vzniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7) Záruka

V balíku vždy najdete daňový doklad. Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.

8) Výměna vrácení zboží:

Produkty musí být vráceny v úplnosti, a ne pouze jejich části či komponenty, a to i v případě souprav;

vracené produkty nesmí být použité, nošené, prané ani poškozené; nesmí být znečištěné ani vykazovat viditelné známky nošení.

Vracené zboží musí být vráceno v balení, v němž bylo doručeno, v úplnosti a se vším příslušenstvím a visačkami. Například spodní prádlo musí být vráceno v původním sáčku či krabičce, materiálovém štítku atd.;

Vracené produkty musí být předány kurýrovi do 14 (čtrnácti) pracovních dnů od data, kdy jste produkty obdrželi;

Produkty přijímáme poštou bez doběrečného, na adrese (viz poštovní adresa v kontaktech), po předchozí domluvě a to včetně dodacího listu nebo faktury s číslem objednávky.

Oznámení vrácení zboží je možné emailem i telefonicky.

Výměna a vrácení zboží je možná pouze do 14-ti dnů bez uvedení důvodu

Náklady spojené s výměnou zboží hradí kupující včetně zaslání vyměněného zboží. Ceny za znovuzaslání jsou stejné jako ceny za dopravu viz náš ceník na stránce Doprava a platba.

9.) Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má vlastnosti, které si strany ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, které pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční postupujte dle reklamačního řádu. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 a násl.,§ 2099 a násl.a § 2161 a násl.z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a z. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

výměnu za nové zboží, odstoupit od smlouvy.

Zboží předávané k reklamaci musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady. Reklamované zboží zasílané k reklamaci prodávajícímu, musí být řádně zabaleno tak, aby nemohlo při jeho přepravě dojít k jeho dalšímu poškození. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravované zboží pojistit. Zboží zasílané k reklamaci není možné posílat na dobírku, v takovém případě nebude zboží prodávajícím převzato.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

Reklamace jsou vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů dle obch. zákona.

10) Reklamační řád

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

O vyřízení reklamace informuje prodávající kupující e-mailem, případně prostřednictvím SMS. Současně prodávající poskytne kupujícímu informace o datu a způsobu vyřízení reklamace. Jak postupovat:

V případě reklamace, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – František Hájek, 3257/41a, 747 41 Kravaře. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího.

Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato.

Vadné nebo poškozené zboží bude vyměněno nebo bude vrácena kupní cena. Ke zboží musí být přiloženy veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.

11) Ochrana osobních údajů

Prodávající, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje kupujících, kteří jsou fyzickou osobou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména pak v souladu se z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších přepisů, jakož i právních předpisů jej nahrazujících a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též GDPR“).

Prodávající zpracovává osobní údaje kupujících za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, případně též na základě oprávněného zájmu na výkonu své podnikatelské činnosti či oprávněného zájmu na obhajobě právních nároků prodávajícího.

Pravidla pro zpracování osobních údajů prodávajícím jsou veřejně dostupná na webových stránkách prodávajícího.

Osobní údaje kupujících budou prodávajícím zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování dle těchto obchodních podmínek, tedy k plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, případně též pro účely oprávněného zájmu prodávajícího na výkonu jeho podnikatelské činnosti, či obhajobě jeho právních nároků.

Osobní údaje kupujících budou prodávajícím zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zájemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Neposkytnutí osobních údajů kupujícím má za následek nemožnost uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.

Pro případ, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů dle GDPR.

Kupující má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů prodávajícím u dozorového úřadu.

V ostatním upravují zpracování osobních údajů prodávajícím zásady zpracování a ochrany osobních údajů, které jsou veřejně dostupné na internetové stránce prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu za neplatnou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude zájemce informován. Zájemce bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva platně vzniknou

12) Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

1.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo jinými podnikatelskými aktivitami prodávajícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je objednávku na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, až by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoli odvolat.

7.Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování:

František Hájek, Bezručova 3257/41a, 747 41 Kravaře, e-mail: profibaby@profibaby.cz

V Opavě, 22.3.2021

Obchodní podmínky jsou platné od 22.3.2021 do odvolání. Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datumu nákupu.